Waar zijn we mee bezig?
dinsdag, 02 september 2014 11:53

Hervorming psychosociale tak Free Hands

Free Hands heeft er steeds toe gestreefd om een weerspiegeling te zijn van de maatschappij. Onze maatschappij is in een continue evolutie en dit brengt dus veranderingen met zich mee. Free Hands evolueert ook en zal dus geleidelijk veranderen om steeds aan antwoord te kunnen bieden op de noden van de maatschappij.

 

Een eerste verandering behoudt het omvormen van de tak psychosociale begeleiding. Free Hands heeft altijd een vorm van ambulante psychosociale begeleiding aangeboden binnen de tak psychosociale begeleiding. Het doel bestond erin om te voorkomen dat persoonlijke problemen zouden escaleren en om houvast te bieden aan mensen die daar behoefte aan hadden. We zijn echter als organisatie niet meer in staat om deze begeleidingen aan te bieden door de enorme vraag. Dit betekent echter niet dat wij deze mensen in de kou zullen laten staan.

 

zondag, 05 mei 2013 00:00

Studiebegeleiding

Binnen de tak studiebegeleiding probeert Free Hands vzw door middel van haar actieve vrijwilligers per student een studiebegeleiding op maat te voorzien. Een van de voornamelijke doelen van de tak studiebegeleiding is om de doorstroming van allochtone jongeren naar het hoger onderwijs te bevorderen, dit door middel van een one-on-one begeleiding. Dit is ook de reden waarom de studiebegeleiding van Free Hands vzw zich focust op studenten uit het middelbaar onderwijs.

vrijdag, 03 mei 2013 00:00

Taaknamiddagen

Ben jij op zoek naar een rustige ruimte om je taken te maken? Een ruimte waar alle didactisch materiaal ter beschikking staat? Een ruimte waar je begeleid kan worden bij het maken van je taken? Lees hier meer over onze wekelijkse taaknamiddagen... 

donderdag, 02 mei 2013 00:00

Leren leren

Als leerling/student leer je niet hoe je moet studeren en dat is best vreemd. De meeste leerkrachten en docenten in het onderwijs gaan ervan uit dat studenten de hoeveelheid informatie aankunnen en dat ze alles gemakkelijk kunnen reproduceren. Vaak moet je eerst leren hoe je moet leren alvorens het te kunnen...

woensdag, 01 mei 2013 00:00

Papercheck

Als er een ding is dat je hele paper kan verpesten. Zijn het wel spelling & grammaticafouten. Daarom voorziet Free Hands vzw de papercheck...

vrijdag, 26 april 2013 18:05

Een ton rosse centjes 2013: Togo

Ook dit jaar zijn we terug met het project één ton rosse centjes voor Afrika. Een project waarmee we bij Free Hands willen aantonen dat je met een klein gebaar iets groots kan betekenen voor de medemens... Wij komen de kleine centjes die je meestal niet gebruikt halen en helpen er waterputten mee te bouwen in een Afrikaans land.